ฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายวิชาการและวิจัย


นางอรกานต์  ไชยยา
นางอรกานต์ ไชยยา
Mrs.Orakarn Chaiya
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
Head of UNISERV Academic & Research Section
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและวิจัย
cmu mail: orakarn.c@cmu.ac.th โทร 053-942875

 

นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม

นายรุจนยุคันต์ จิณณธรรม
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานส่งเสริมการเรียนรู้
cmu mail: rutjanayukhan.j@cmu.ac.th
โทร 053-942874

 

นางสาวอุษา ยาสิทธิ์

นางสาวอุษา ยาสิทธิ์
พนักงานปฏิบัติงาน
หัวหน้างานวิจัยและที่ปรึกษา
cmu mail: usa.yasid@cmu.ac.th
โทร.053-942872

 

นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ

นางสาวสิริรัตน์ ชนะญาติ
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: sirirat.c@cmu.ac.th

 

นายมนตรี วงค์ใหม่

นายมนตรี วงค์ใหม่
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: montree.w@cmu.ac.th

 

นายณัฐพงศ์ คำกลม

นายณัฐพงศ์ คำกลม
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: nuttapong.kh@cmu.ac.th h

 

นางสาวอ้อมใจ อุส่าห์

นางสาวทรรศนีย์ ดีวัน
พนักงานปฏิบัติงาน
cmu mail: