• UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  สำหรับนักศึกษาใหม่ มช.และผู้ปกครอง

  น้องๆ นักศึกษาใหม่ มช.และผู้ปกครอง ญาติมิตร

  ที่กำลังมองหาที่พัก ในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่

 

ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                              

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                            
download เอกสาร
       "การจัดสอบท้องถิ่นฯ ปี 2560"


หลักสูตรการอบรม
          ประจำปี พ.ศ.2560


Download ใบสมัคร (.pdf file)


Download แผนที่_UNISERV_CMU (.pdf file)
>

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทาง
ในการส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่2/2560โครงการประชุมสัมมนากฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี...การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่าง
ยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงาน
เครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯกิจกรรม International Exchange
Program Show&Shareการประชุมชี้แจงแนวทางขอรับการจัดสรร
งบประมาณบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมโครงการอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น (ICT for Development)โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาสำนักงานมหาวิทยาลัย
ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ในระดับอุดมศึกษา


ข่าวเพิ่มเติม »


ร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย
แห่งที่๒การอบรมการพัฒนาคุณภาพตามแนวทาง
เกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนิน
การที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx)โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560การบรรยายพิเศษเรื่อง นวัตกรรมการ
บริการ (service innovation)โครงการเสริมความรู้พื้นฐานก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี 2560ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก
Zhejiang Sci-tech University ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการค้า การลงทุนระหว่างประเทศไทย-จีนร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้าย
วันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อ
งานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560เปิดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560

ข่าวเพิ่มเติม »

 
 


cmu mail cmu mail cmu e-thesis VPN cmu jumbo net it account cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library cmu e-thesis VPN cmu jumbo net it account cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library cmu e-thesis VPN cmu jumbo net it account cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library
 
Download
แผนที_UNISERV_CMU (PDF File)

 


 
งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com