• Click!! เพื่อดูรายละเอียดของโครงการ


  Download ใบสมัครโครงการ สปชต รุ่นพิเศษ "สานสัมพันธ์"

  (เฉพาะข้าราชการที่เคยเข้าร่วมโครงการระหว่างปี พ.ศ.2550-2551 เท่านั้น)

 • UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่


ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                       

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                        

ปฎิทินการใช้ห้องประชุมมอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
แด่รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561
แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


รับมอบกระเช้าปีใหม่ จาก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ศูนย์ข่าวภาคเหนือสถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 5

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเพิ่มเติม »

 

งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com