• โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  สำหรับนักศึกษาใหม่ มช.และผู้ปกครอง

  น้องๆ นักศึกษาใหม่ มช.และผู้ปกครอง ญาติมิตร

  ที่กำลังมองหาที่พัก ในช่วงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่


ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                              

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                        หลักสูตรการอบรม
          ประจำปี พ.ศ.2560

Download ใบสมัคร (.pdf file)Download แผนที่_UNISERV_CMU (.pdf file)


 


 

สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น
ส่วนลดสุดพิเศษ
ห้องพักราคาเพียง 800 บาทต่อคืน
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสาร
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข
053-942881-4,081-8826411 ตลอด 24 ชั่วโมง
>

การประชุมสร้างความเป็นเลิศ
ด้านบริการวิชาการ(Service Excellence)Remote Sensing and Geospatial Technologies for Land Cover....


เวทีถอดบทเรียนการขับเคลื่อนและดำเนินงาน
ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะเยาวชนกลุ่มเปราะบางโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม
ต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ปีการศึกษา 2560กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการค่ายแลกเปลี่ยนเรียน
รู้สังคมพหุวัฒนธรรม ปี 2560


การอบรมและพัฒนาพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) ประจำปี ๒๕๖๐ "ก้าวแรกสู่การเป็นอาจารย์มืออาชีพ"


เปิดการสัมมนาแนวทางการพัฒนาด้านกีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนหนังสือ
และตำราเพื่อเสนอขอเลื่อนตำแหน่งทางวิชาการ

ข่าวเพิ่มเติม »


กิจกรรม “ดอยสวยด้วยพฤกษา”

ประเพณี “รับน้องรถไฟ” 2560

การสัมมนา โครงการสร้างเครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ใน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

การประชุมแผนดำเนินโครงการตามแนวพระราชดำริ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562


ต้อนรับคณะอาคันตุกะ ร่วมกันหารือ
การจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ (ICPM)


ร่วมแสดงความยินดี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ
ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์  ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่ง รองประธานมูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิโครงการหลวง


การอบรมหลักสูตร การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0
ผู้เข้าอบรมจากศาลอุธรณ์ ภาค 5

ข่าวเพิ่มเติม »

 
งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com