• UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่ 

ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                              

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                        
การบรรยายพิเศษ เรื่อง การบริหารพัสดุ ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนหนังสือ
และตำราเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการโครงการ "บัณฑิตไทยไม่โกง ตอนที่1 สร้างความซื่อสัตย์ในการสอบ"


ประชุมสรุป ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ มช.
เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ประจำปี 2560การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
"การส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย"รับน้องผู้เกษียณอายุราชการปี 2560


งานแถลงข่าวและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือสัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้สำหรับ
การพัฒนางานของบุคลากรโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทาง
ในการส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่2/2560โครงการประชุมสัมมนากฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี...การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่าง
ยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่


ข่าวเพิ่มเติม »


พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปีประชุมคณะวิจัย โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นประจำงบประมาณ 2560
จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูนการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดลำพูนร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 50
ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ
สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพพิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยหลักสูตร GXU-CMU MBA Exchange
Program รุ่นที่ 1สัมมนา ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการ
เชิงบูรณาการ : การปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์
และการจัดทำ CMU Brandingต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีนรับมอบข้อสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
บุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2560มช. ลงนามร่วม สถาบันอุดมศึกษา
ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ต่อต้านทุจริต


ข่าวเพิ่มเติม »

 
งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com