• UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่


ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                       

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                         จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่ 4)โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริการอย่างมืออาชีพ
ยุค 4.0โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Unlock
Your Power and Leader Developmentอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประชุมหัวข้อ “บทบาทชาวเชียงใหม่
กับปัญหาหมอกควัน่ศิลปินวงพาราดอกซ์ (PARADOX)
และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางในการส่งเสริม การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่


จัดหลักสูตร ภาวะผู้นำ Leadership


โครงการติว ก.พ.’61 จังหวัดเชียงใหม่


การประชุมพนักงานพีซี ภาคการตลาดที่ 5 เหนือบน


กวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (BEWISE ACADEMY)


โครงการการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่จัดสัมมนา โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่The 3rd International Engineering Design
Workshop 2018 March 13-18, 2018
Chiang Mai, Thailandธนาคารออมสินภาค8 ใช้สถานที่
ในการเป็นสถานที่จัดสอบบุคคล
ภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างธนาคารออมสินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
และพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยง
และการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟูจัดอบรมโครงการประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จัดประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษา
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยจัดอบรมโครงการประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ร่วมการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการ
เพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์
การศึกษาและพิจารณาพระสมเด็จ”การอบรม เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับบทบาท
การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาพื้นที่”ประชุมหารือการจัดตั้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการอบรมพิเศษ
“Amazon JumpStart Chiang Mai”


ข่าวเพิ่มเติม »


โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร
และผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ


ประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการ
ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561


นำเสนอเพื่อตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4
โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and Transparency Assessment
: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
(สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รุ่น6/2561


ได้รับรองมาตรฐานสถานที่จัดประชุม
ระดับชาติและได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์
มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
Thailand MICE Venue Standard


โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6/2561


ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักห้องประชุม
Green nimman CMU Residence
ในงานพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tourism and Culture
College of Yunnan University (Lijiang)
สาธารณรัฐประชาชนจีน


พิธีสระเกล้าดำหัว สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
เนื่องในวันสงกรานต์


ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุน
แก่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเพื่อลด
ปัญหาหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่


เยี่ยมชมสถานที่และหารือแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นในการดำเนินกิจการต่าง ๆ กับ
สวนดอกโฮสเทล (Suandok Hostel)


เยี่ยมชมสถานที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ กับศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา
คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561


โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5/2561


ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา
คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561


พิธีปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4/2561


โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4/2561


ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกวางสี
สาธารณรัฐประชาชนจีน


โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3/2561


ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปีวันคล้ายวันสถาปนา
คณะเกษตรศาสตร์


งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น2/2561 


ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในงานพิธีมงคลสมรส
คุณต่าย ศิรินภา และ คุณป๊อย วิศรุต


พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่2 ประจำปีงบประมาณ 2561


โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทักษะอาชีพ
การทำสบู่สมุนไพรจากวัสดุในท้องถิ่น


เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารฝ่ายขายโรงแรมธาริน
เพื่อหารือในการเป็นเครือข่ายและข้อตกลง
ในการทำการส่งเสริมการตลาดด้านห้องพัก
และห้องประชุมร่วมกัน

ข่าวเพิ่มเติม »

 

งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com