• Click!! เพื่อดูรายละเอียดของโครงการ


  Download ใบสมัครโครงการ สปชต รุ่นพิเศษ "สานสัมพันธ์"

  (เฉพาะข้าราชการที่เคยเข้าร่วมโครงการระหว่างปี พ.ศ.2550-2551 เท่านั้น)

 • UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • t faderight" >

  Chiangmai University

  University of Exellence

  Where Nature


การประชุมพนักงานพีซี ภาคการตลาดที่ 5 เหนือบน


กวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (BEWISE ACADEMY)


โครงการการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ
นักวิจัยรุ่นใหม่จัดสัมมนา โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรม
และความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่The 3rd International Engineering Design
Workshop 2018 March 13-18, 2018
Chiang Mai, Thailandธนาคารออมสินภาค8 ใช้สถานที่
ในการเป็นสถานที่จัดสอบบุคคล
ภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างธนาคารออมสินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน
และพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยง
และการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟูจัดอบรมโครงการประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561จัดประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษา
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยจัดอบรมโครงการประชุมติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561ร่วมการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการ
เพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ...การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์
การศึกษาและพิจารณาพระสมเด็จ”การอบรม เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับบทบาท
การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาพื้นที่”ประชุมหารือการจัดตั้งที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการอบรมพิเศษ
“Amazon JumpStart Chiang Mai”


ข่าวเพิ่มเติม »


โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3/2561


ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปีวันคล้ายวันสถาปนา
คณะเกษตรศาสตร์


งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น2/2561 


ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในงานพิธีมงคลสมรส
คุณต่าย ศิรินภา และ คุณป๊อย วิศรุต


พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่2 ประจำปีงบประมาณ 2561


โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทักษะอาชีพ
การทำสบู่สมุนไพรจากวัสดุในท้องถิ่น


เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารฝ่ายขายโรงแรมธาริน
เพื่อหารือในการเป็นเครือข่ายและข้อตกลง
ในการทำการส่งเสริมการตลาดด้านห้องพัก
และห้องประชุมร่วมกัน

ข่าวเพิ่มเติม »

 

งานบริการวิชาการ
  งานส่งเสริมการเรียนรู้
  งานวิจัยและที่ปรึกษา
  งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com