สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(University Academic 
Service Center : 
UNISERV CMU)

239 ถ.นิมมานเหมินท์ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200

โทร.053-942881-4  มือถือ 081-8826411
โทรสาร. 053-942890
E-mail: uniserv@cmu.ac.th  ;uniservhostel@hotmail.com

                    

                         

      


งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม
Download

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com