ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
แด่อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View details »

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
แด่ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
View details »

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
แด่รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

View details »

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560
แด่อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

View details »

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

View details »

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View details »

ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ

View details »

รับการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2558

View details »
งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com