ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

พิธีดำหัวผู้บริหาร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560
View details »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 7/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
View details »

เข้าเยี่ยมคารวะและดำหัวรักษาการแทนอธิการบดี
View details »

พิธีเททองหล่อ “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล”
พระพุทธรูปประจำศูนย์การศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
View details »

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนหน่วยกำลังลาดตระเวนป้องกัน
และแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่

View details »

แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

View details »

แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 

View details »

หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ  เพื่อสร้างผลงาน
(Self and work  Improvement) รุ่นที่1

View details »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View details »

กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล  “ปั่นสองล้อ ผ่าเจียงใหม่” 

View details »

แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์

View details »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View details »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View details »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View details »

 

หน้าปัจจุบัน >>ถัดไป  ...หน้าสุดท้าย

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com