ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมงานพิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณอรกานต์ ไชยยา รักษาการแทนเลขานุการสำนักบริการวิชาการ พร้อมทั้งหัวหน้างานฯ และบุคลากร
เป็นตัวแทนเข้าร่วมงานพิธีทำบุญทอดกฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27ตุลาคม 2561 ณ วัดฝายหิน จ.เชียงใหม่
ภาพกิจกรรม