สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
ติดต่อสอบถาม
053-942881-4 ,081-8826411
อีเมลล์
uniserv@cmu.ac.th

งานวิจัยและที่ปรึกษา

#
หัวข้องานวิจัย
ผู้ทำวิจัย
ที่ปรึกษา
ดาวน์โหลด
3 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปฐม ปฐมธ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ