สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ลักษณะรูปแบบการให้บริการ

ลักษณะรูปแบบการให้บริการ

สถานที่และการให้บริการ

อาคารสถานที่

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานในการให้บริการวิชาการแก่สังคม
โดยมีบริการด้านต่างๆได้แก่ 
1.บริการจัดอบรมสัมมนาสำหรับองค์กรและประชาชนทั่วไป 
2.บริการวิจัยและที่ปรึกษา 
3.บริการห้องพัก และห้องประชุม 
4.บริการจัดเตรียมอาหารว่าง 
5.บริการคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต

ห้องประชุม

อาคารใหม่ Green Nimman CMU Residence
1. ห้องประชุมทองกวาว รองรับได้ 600 ท่าน
2. ห้องประชุมทองกวาว1 รองรับได้ 300 ท่าน 
3. ห้องประชุมทองกวาว2 รองรับได้ 300 ท่าน
4. ห้องประชุมอินทนิล รองรับได้ 300 ท่าน
5. ห้องประชุมฝ้ายคำ รองรับได้ 150 ท่าน
6. ห้องประชุมบัวตอง รองรับได้ 50 ท่าน
7. ห้องประชุมเฟื่องฟ้า รองรับได้ 50 ท่าน

หมายเหตุ
**อัตราค่าบริการจัดเลี้ยง(เหมาจ่าย)
กรณีใช้บริการจำนวน 40 ท่านขึ้นไป 
รวมค่าห้องประชุม LCD Projector 
อาหารกลางวัน1มื้อ อาหารว่าง2มื้อ อัตรา350บาท/คน

ห้องพัก รายวัน/รายเดือน

รูปแบบห้องพัก

1. ห้องพักเตียงเดี่ยว/เตียงคู่(สองเตียง)
    *วิวเมืองเชียงใหม่ 1,000 บาท/คืน*
    **วิวดอยสุเทพ 1,200 บาท/คืน**

2. ห้องสวีท ราคา 2,500 บาท/คืน

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com