สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND
 • UNISERV CMU

  สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  ในการให้บริการทางด้านบริการวิชาการ

  วิจัยที่ปรึกษาและบริการห้องพัก ห้องประชุม

  --------------------------------------------------

  ร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อสำรวจความพึงพอใจ

  คลิกที่นี่
 • โปรโมรชั่นห้องพักราคาพิเศษ

  บริการที่พักรับรอง ที่สะดวก ปลอดภัย

  และการให้บริการเหมือนคนในครอบครัว

  " ห้องพักของ มช.เราเอง สะดวก ปลอดภัย ใกล้หอประชุม มช."

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

 • Green Nimman CMU Resident

  ห้องพักราคาประหยัด

  บริการห้องพักใจกลางเมืองเชียงใหม่

  มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

  ติดต่อสอบถามได้ที่ 053-942881-5

  โทรสาร 053-942890

  E-Mail:uniserv@cmu.ac.th

  ;uniservhostel@hotmail.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่
 • รายละเอียดเพิ่มเติม

  คลิกที่นี่ติดต่อสำรองห้องพัก โทรศัพท์ 053-942881-4
,081-8826411                       

E-mail: uniserv@cmu.ac.th
;uniservhostel@hotmail.com   ID Line:@utz6842b

รายละเอียดเพิ่มเติม »                        

สายตรงผู้บริหาร
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail: suraphol.s@cmu.ac.th โทร. 053-942871
 


 

โครงการอบรมการจัดการสารเคมีของเสียอันตราย
และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปี 2561


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี2561

การอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง หลักเกณฑ์ราคากลาง
งานก่อสร้าง ของราชการและการใช้ค่า K รุ่นที่ 46


การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริการอย่างมืออาชีพ ยุค4.0


คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561

ประชุม The 2nd UUM-CMU-USM International Student Conference (UCUC) Theme : Industry 4.0

ประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561
สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์


สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(Thailand Convention & Exhibition Bureau
:TCEB)

ข่าวเพิ่มเติม »


การประชุมสัมมนาเรื่อง"การปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้(สปชต)


ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้
และGuangxi University of Foreign Languages (GUFL) สาธารณรัฐประชาชนจีน


กิจกรรมอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)ให้แก่บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน


คณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการจัดการและพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก


“ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561


“ประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือ
ด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษาไทย” ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2561


ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา

ข่าวเพิ่มเติม »  
- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักการเงินและบัญชี

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง แม่บ้าน

- ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง คนสวน

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่ง เลขานุการสำนักบริการวิชาการ

- ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ 2561


cmu mail cmu mail cmu e-thesis VPN cmu jumbo net it account cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library cmu e-thesis VPN cmu jumbo net it account cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library cmu e-thesis VPN cmu jumbo net it account cmu online cmu sis cmu asean cmu mis cmu library
 
Download
แผนที_UNISERV_CMU (PDF File)

 


สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com