ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 บริษัทเวิลด์ เอนเตอร์เทนเมนท์เทเลวิชั่น จำกัด (we tv)

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 หนังสือพิมพ์เชียงใหม่นิวส์

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับ คณะผู้ศึกษาดูงาน จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จ.ภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมฝึกปฏิบัติหลักสูตร "การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market) 
และวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีปิดการอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ ฟังธรรมนำสุข ต้อนรับปีใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

เข้าพบผู้บริหารมหาวิทยาลัยและร่วมมอบกระเช้า อวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับ ผู้แทนจากสถาบันภาษา เข้าอวยพรปีใหม่ พร้อมนำ นักศึกษาญี่ปุ่นเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรม

อ่านเพิ่มเติม »

แสดงความยินดีผู้บริหารดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (President 's Distinguished Administrator Award) ปี 2559-2560

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com