ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แด่รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 แด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

กราบขอพรปีใหม่ 2561 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต

อ่านเพิ่มเติม »

รับมอบกระเช้าปีใหม่ จาก บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้ FM 95.50 MHz

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ศูนย์ข่าวภาคเหนือสถานีโทรทัศนกองทัพบกช่อง 5

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน (FM100)

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าอวยพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 ศูนย์ข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 อสมท. จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com