ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น1/2561

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะข้าราชการผู้เข้าอบรมโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รุ่นที่1 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการค่ายฝึกอบรม การทำวิจัยและผลงานทาง วิชาการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 6

อ่านเพิ่มเติม »

บุคลากรทำความดีเก็บของคืนลูกค้าห้องประชุม

อ่านเพิ่มเติม »

นำเสนอผลการติดตามประเมินผลการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 39 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารองค์กร

อ่านเพิ่มเติม »

จัดอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของสำนักบริการวิชาการ (E-UNISERV)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ครบรอบ 54 ปี 

อ่านเพิ่มเติม »

อดีตรองเลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือนก.พ. พร้อมครอบครัวให้เกียรติมาใช้บริการห้องพัก

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com