ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

พิธีปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4/2561

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4/2561

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมหารือกับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยกวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3/2561

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 51 ปีวันคล้ายวันสถาปนา คณะเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »

งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น2/2561

อ่านเพิ่มเติม »

ขอแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาวในงานพิธีมงคลสมรส คุณต่าย ศิรินภา และ คุณป๊อย วิศรุต

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รุ่นที่2 ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทักษะอาชีพ การทำสบู่สมุนไพรจากวัสดุในท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม »

เยี่ยมชมและพบปะผู้บริหารฝ่ายขายโรงแรมธาริน เพื่อหารือในการเป็นเครือข่ายและข้อตกลง ในการทำการส่งเสริมการตลาดด้านห้องพักและห้องประชุมร่วมกัน

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com