ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ได้รับรองมาตรฐานสถานที่จัดประชุมระดับชาติและได้เข้ารับมอบตราสัญลักษณ์ มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย
Thailand MICE Venue Standard

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและ พัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6/2561

อ่านเพิ่มเติม »

ประชาสัมพันธ์การให้บริการห้องพักห้องประชุม Green nimman CMU Residence ในงานพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์ และผู้บริหารอาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tourism and Culture College of Yunnan University (Lijiang) สาธารณรัฐประชาชนจีน

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีสระเกล้าดำหัว สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง เนื่องในวันสงกรานต์

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแก่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่ดับไฟป่าเพื่อลดปัญหาหมอกควัน ในจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

เยี่ยมชมสถานที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจการต่าง ๆ กับสวนดอกโฮสเทล (Suandok Hostel)

อ่านเพิ่มเติม »

เยี่ยมชมสถานที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินกิจการต่าง ๆ กับศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5/2561

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com