ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะศึกษาศาสตร์ ครบรอบ 50 ป

อ่านเพิ่มเติม »

การซ้อมหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและฝึกซ้อมรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม 5 ส.Big Cleaning Day

อ่านเพิ่มเติม »

บุคลากรดีเด่น ของสำนักบริการวิชาการ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

จัดงาน Open House "UNISERV CMU & Green Nimman CMU Residence 2018”

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ2561

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการเป็นพิธีกร และผู้ดำเนินรายการมืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายบริการวิชาการ ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2561

อ่านเพิ่มเติม »

นำเสนอเพื่อตรวจรับงานงวดที่ 3 และ 4 โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม »

งานเลี้ยงอำลา “ด้วยรักและผูกพัน”โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่น6/2561

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com