ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่ผู้อำนวยการสำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม »

มอบกระเช้าของขวัญ เนื่องในวารดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 แด่อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมงานพิธีเปิดนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ

อ่านเพิ่มเติม »

รับการประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ระดับส่วนงาน ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19
งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com