ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

มอบเครื่องอุปโภค บริโภค สนับสนุนหน่วยกำลังลาดตระเวนป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ของจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »

แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ 

อ่านเพิ่มเติม »

หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ  เพื่อสร้างผลงาน (Self and work  Improvement) รุ่นที่1

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 6/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรมปั่นจักรยานการกุศล  “ปั่นสองล้อ ผ่าเจียงใหม่” 

อ่านเพิ่มเติม »

แสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 5/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนา คุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 4/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นที่ 3/2560 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com