ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 สำนักบริการวิชาการ

อ่านเพิ่มเติม »

สัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมคณะทำงานบริหารเครือข่ายฯ ภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม »

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา ครั้งที่ 36 “พะเยาเกมส์”

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับ Mr. Huang Jimin, Vice President of HEZE University, China และคณะฯ

อ่านเพิ่มเติม »

"การซ้อมหนีไฟตามแผนป้องกันและระงับเกิดเหตุอัคคีภัย
และฝึกซ้อมรับมือเมื่อเกิดแผ่นดินไหว"

อ่านเพิ่มเติม »

"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้"
อ่านเพิ่มเติม »

"ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะศิลปศาสตร์ และวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี"
อ่านเพิ่มเติม »

พิธีทำบุญครบรอบ 28 ปี แห่งการสถาปนา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านเพิ่มเติม »

ศึกษาดูงานสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com