ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ร่วมการประชุมชี้แจงการดำเนินงานศูนย์สอบและสนามสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น

อ่านเพิ่มเติม »

คณะทำงานเตรียมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
ในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่๒/๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม »

อบรม หลักสูตร สร้างคน สร้างสมรรถนะ เพื่อความสำเร็จขององค์กรยุคใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33

อ่านเพิ่มเติม »

การฝึกอบรมหลักสูตร การเขียนหนังสือราชการและรายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมเลขานุการสำนักฯ หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน

อ่านเพิ่มเติม »

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของ โครงการตามแนวพระราชดำริ
และการบริการวิชาการรับใช้สังคม อ.แม่แจ่ม

อ่านเพิ่มเติม »

ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้การสนับสนุนของ โครงการตามแนวพระราชดำริ
และการบริการวิชาการรับใช้สังคมเทศบาลตำบลศรีบัวบาน

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมหลักสูตร ความเป็นเลิศในงานธุรการและพัฒนางานสำนักงานยุคใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com