ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม »

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม »

เปิดโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การสัมมนากระบวนการจัดการเมือง (ICOMOS TRAINING Management Framework for People & Place:
Towards UNESCO World Heritage City ภายใต้โครงการจัดทำแผนฯ ระยะที่ 2)

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา คณะสื่อสารมวลชน ครบรอบ 12 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

ต้อนรับคณะนักศึกษา ระดับปริญญามหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกวางสี "GXU-CMU
MBA exchange program 2017"

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะพยาบาลศาสตร์ ครบรอบ ๔๕ ปี

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านเพิ่มเติม »

พิธียกช่อฟ้าวิหารวัดแม่ตุงติงธรรมามิการาม สร้างในโอกาส ๕๐ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมงานพิธีลงนามความร่วมมือ MOU เครือข่ายหน่วยงานสนับสนุน SMEs ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com