ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานสถานที่ จัดงานประเทศไทย(ประเภทห้องประชุม)

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ครบ 1 ปี

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะวิจัย โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นประจำงบประมาณ 2560 จังหวัดเชียงใหม่ และลำพูน

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดลำพูน

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันครบรอบปีที่ 50 ที่ก้าวย่างจากศูนย์วิจัยโลหิตวิทยาและทุโภชนาการ
สู่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีจุดเทียนแสดงความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
“ลูกช้างร่วมใจถวายอาลัยองค์ภูมิพล”

อ่านเพิ่มเติม »

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านเพิ่มเติม »

หลักสูตร GXU-CMU MBA Exchange Program รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม »

สัมมนา ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ : การปฏิรูประบบประชาสัมพันธ์
และการจัดทำ CMU Branding

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com