ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ประชุมสรุป ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ มช. เดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครในมหาวิทยาลัย"

อ่านเพิ่มเติม »

รับน้องผู้เกษียณอายุราชการปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

งานแถลงข่าวและการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45
รอบคัดเลือกเขตภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม »

สัมมนาเรื่อง แนวทางการจัดการความรู้สำหรับการพัฒนางานของบุคลากร

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อกำหนดทิศทางในการส่งเสริมสหกรณ์ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ครั้งที่2/2560

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการประชุมสัมมนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ แนวทางการจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี...

อ่านเพิ่มเติม »

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อร่างยุทธศาสตร์กาแฟจังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com