ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ธนาคารออมสินภาค8 ใช้สถานที่ในการเป็นสถานที่จัดสอบบุคคล ภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างธนาคารออมสิน

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยง
และการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู

อ่านเพิ่มเติม »

จัดอบรมโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม »

จัดประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

อ่านเพิ่มเติม »

จัดอบรมโครงการประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อ่านเพิ่มเติม »

ร่วมการประชุมเครือข่ายและสัมมนาวิชาการ เพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ...
อ่านเพิ่มเติม »

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักเกณฑ์การศึกษาและพิจารณาพระสมเด็จ”

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรม เรื่อง “มหาวิทยาลัยกับบทบาทการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาพื้นที่”

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมหารือการจัดตั้งที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม »

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการอบรมพิเศษ “Amazon JumpStart Chiang Mai”

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com