ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ประชุมหัวข้อ “บทบาทชาวเชียงใหม่ กับปัญหาหมอกควัน

อ่านเพิ่มเติม »

ศิลปินวงพาราดอกซ์ (PARADOX) และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “แนวทางในการส่งเสริม การพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

จัดหลักสูตร ภาวะผู้นำ Leadership

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการติว ก.พ.’61 จังหวัดเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมพนักงานพีซี ภาคการตลาดที่ 5 เหนือบน

อ่านเพิ่มเติม »

กวดวิชาสู่ฝันอันยิ่งใหญ่ (BEWISE ACADEMY)

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการการฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ นักวิจัยรุ่นใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

จัดสัมมนา โครงการบรรยายพิเศษเรื่องคุณธรรม และความโปร่งใสในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

The 3rd International Engineering Design Workshop 2018 March 13-18, 2018 Chiang Mai, Thailand

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com