ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางปฏิบัติ ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ประจำปี 2561

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2561

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

การจัดการดินและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพคุณภาพสูงเพื่อการปลูก สตรอว์เบอร์รี่ อินทรีย์

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการ "พัฒนาบุคลากร สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 "

อ่านเพิ่มเติม »

พีธีมอบรางวัลแพทย์ดีเด่น โครงการผุ้บริหารฝ่ายวิชาการพบผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2561

อ่านเพิ่มเติม »

จัดอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่ 4)

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการบรรยายพิเศษ เรื่องการบริการอย่างมืออาชีพ ยุค 4.0

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร Unlock Your Power and Leader Development

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com