ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

การอบรมงานพัฒนาศักยภาพแกนนำ สร้างเสริมสุขภาวะ ลดพุง ลดโรค

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมโครงการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP โดยโรงเรียน OTOP ครั้งที่2

อ่านเพิ่มเติม »

การสอนภาษาอังกฤษ กับโครงการโอโม่ bright future academy

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รุ่นที่5)

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ” วิชาการวันสหวิทยาการ ครั้งที่ 8 เรื่อง “การบูรณาการแนวทางสหวิทยาการ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่สำคัญของประเทศ”

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "นำผู้ประกอบการที่มี ความพร้อม เข้าสู่ตลาดออนไลน์ยุคดิจิทัล 4.0"

อ่านเพิ่มเติม »

ขอร่วมแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว เนื่องในพิธีฉลองมงคลสมรส

อ่านเพิ่มเติม »

Miracle Of Life With Successmore

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมกลุ่มผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ ห้องเช่า หอพัก ภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com