ข่าวผู้ใช้บริการ
ข่าวผู้ใช้บริการ

สถาบันภาษา จัดงานครบรอบ5ปี สัมพันธ์ไทย-จีน

อ่านเพิ่มเติม »

บรรยายพิเศษเรื่อง บัณฑิตอุดมคติไทย กับการก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 และ บัณฑิตอุดมคติไทยกับการพัฒนาจิตอาสา
และการเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลกบัณฑิตไทยไม่โกง”


อ่านเพิ่มเติม »

การสัมมนา “มหาวิทยาลัยโปร่งใสบัณฑิตไทยไม่โกง”

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมแม่ข่ายร่วม สรุปผลการดำเนินงาน เครือข่ายสถาบันอุมศึกษาเขตภาคเหนือ
เพื่อการพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย ปี2558-2559


อ่านเพิ่มเติม »

ค่ายวิสดอมพลัส และค่ายปั้นฝันซ้มเมอร์ 2017 (เชียงใหม่) BEWISE ACADEMY COURSE

อ่านเพิ่มเติม »

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเตรียมตัวสำหรับการร่วมงานและการจัดการทรัพยากรบุคคลในธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารระดับกลางสายปฏิบัติการ” สู่ความเป็นเลิศ

อ่านเพิ่มเติม »

แสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 51

อ่านเพิ่มเติม »

ถ่ายทอดสดการนับคะแนนเสียง การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ

อ่านเพิ่มเติม »

วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 “วิถีวิจัย: กินดีอยู่ดี วิถีล้านนาไทย ใส่ใจสุขภาพ
พลังงานสะอาด รักษ์สิ่งแวดล้อม”

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com