ข่าวผู้ใช้บริการ
ข่าวผู้ใช้บริการ

โครงการ "การจัดการบริหารธุรกิจร้านกาแฟเบื้องต้น" 

อ่านเพิ่มเติม »

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.พ. กำหนด 

อ่านเพิ่มเติม »

เครือข่ายแรงงานภาคเหนือ จัดประชุมสรุปและวางแผนงานด้านแรงงาน 

อ่านเพิ่มเติม »

เวทีแลกเปลี่ยนเพื่อสื่อสารสาธารณะ โครงการพลังปัญญาชน ล้านนาอาสา สร้างเสริมสุขภาวะชุมชน 

อ่านเพิ่มเติม »

สัมมนาวิชาการ SAC Northern 2017

อ่านเพิ่มเติม »

จัดอบรมหลักสูตร " การบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และความท้าทายของ HR ในยุคไทยแลนด์ 4.0

อ่านเพิ่มเติม »

กิจกรรม QA Show & Share

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560

อ่านเพิ่มเติม »

การสัมมนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ สู่การเป็น Smart Logistics มืออาชีพ

อ่านเพิ่มเติม »

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17
งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com