ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

งานสัมมนา ในโอกาสครบรอบ 70 ปี ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและอินเดีย
ภายใต้หัวข้อ “The Best is yet to come”

อ่านเพิ่มเติม »

สัมมนาสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2560 เรื่อง CMU Curriculum Reform

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมระดมความคิดเห็นภาคประชาชน ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ด้านการอนุรักษ์...

อ่านเพิ่มเติม »

การสัมมนาเรื่อง การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม นำลูกช้างสู่สังคม

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมและเสวนาเรื่อง มาตรฐานที่เหมาะสมของกาแฟอะราบิกา
ในเขตภาคเหนือตอนบน๑

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมระดมความคิดเห็นเชิงปฏิบัติการ ในการส่งเสริมแผนการบริหารจัดการ
(Management Plan)

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการผลิตหอมแดงและดอกหอมแดงนอกฤดู ภายใต้โครงการเกษตรเพื่ออาหาร
สุขภาพดีวิถีล้านนา

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกาและแคนาดา iStudy รุ่นที่23

อ่านเพิ่มเติม »

สร้างแบรนด์และโมเดลธุรกิจ:สำหรับกลุ่มธุรกิจกาแฟล้านนา

อ่านเพิ่มเติม »

การบริหารพัสดุ ตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

อ่านเพิ่มเติม »

 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com