ข่าวเด่น
ข่าวเด่น

ต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ่านเพิ่มเติม »

ประชุมสรุปเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมสัมมนาหลักสูตร “การจัดทำงบกระแสเงินสด เชิงปฏิบัติการ สำหรับกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม”

อ่านเพิ่มเติม »

อบรม Food Photography Workshop

อ่านเพิ่มเติม »

อบรมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) และผู้ทำบัญชี (CPD)

อ่านเพิ่มเติม »

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น กลุ่มภาคเหนือ เขต 1

อ่านเพิ่มเติม »

 

1 >>2  ...10

งานบริการวิชาการ
    งานส่งเสริมการเรียนรู้
    งานวิจัยและที่ปรึกษา
    งานบริการห้องพักและห้องประชุม

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
UNISERV Chiang Mai University

239 ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 50200

ติดต่อสอบถาม Tel. 053-942881-4 ,081-8826411
E-mail: uniserv@cmu.ac.th ;uniservhostel@hotmail.com