ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ศิลปินวงพาราดอกซ์ (PARADOX) และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากศิลปินวงพาราดอกซ์ (PARADOX) และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการเป็นสถานที่พักของวงพาราดอกซ์ (PARADOX) ระหว่างการจัดกิจกรรม CMU Music Festival จัดโดยสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่านภาพกิจกรรม