ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

จัดประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
ในการเป็นสถานที่จัดประชุมหารือคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย เมื่อวันพุธ ที่ 7 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น1 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม