ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

เยี่ยมชมสถานที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจการต่าง ๆ กับสวนดอกโฮสเทล (Suandok Hostel)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพันธุ์ประภาติกุล รักษาการแทนรองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และหัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน
เข้าเยี่ยมชมสถานที่และหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินกิจการต่าง ๆ กับสวนดอกโฮสเทล (Suandok Hostel) โดยมีผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยศูนย์บริการสวนดอก
และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและร่วมหารือ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 ณ สวนดอกโฮสเทล อาคารสวนดอกปาร์คภาพกิจกรรม