สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากศูนย์พัฒนาคุณภาพองค์กร มช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเกณฑ์ EdPEx เบื้องต้น
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง
และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม