ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2561
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย คุณกรุณา บุญญพันธุ์ เลขานุการสำนัก คุณชินารมย์ วรรณวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และสื่อสารองค์กร
เป็นตัวแทนเข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา คณะเภสัชศาสตร์ ครบรอบ 54 ปี เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 ภาพกิจกรรม