ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

Miracle Of Life With Successmore
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติใช้บริการห้องจัดการประชุมMiracle Of Life With Successmore
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น2 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง
และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน
ภาพกิจกรรม