ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการอบรมพิเศษ “Amazon JumpStart Chiang Mai”
ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดโครงการอบรมพิเศษ “Amazon JumpStart Chiang Mai” เพื่อนำทัพนักขายออนไลน์มืออาชีพจากเชียงใหม่ บุกตลาดอเมริกา
เพิ่มโอกาสการขายบน Amazon.com มีผู้เข้าร่วมงาน จำนวน 150 คนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม