ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการติว ก.พ.’61 จังหวัดเชียงใหม่
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจาก Jknowlwdge ในการเป็นสถานที่จัดโครงการติว ก.พ.’61 จังหวัดเชียงใหม่
โดย J ก.พ. TUTOR by J KNOWLEDGE เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น1 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม