ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

อบรม Food Photography WorkshopCM Microstocker จัดอบรม Food Photography Workshop วันอาทิตย์ ที่ 26 พฤศจิกายน 2560
ณ ห้องประชุมบัวตอง  Green Nimman CMU Residence (สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)ภาพกิจกรรม