สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561 กว่า 800 คน
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น2 อาคาร Green Nimman CMU Residence

ภาพกิจกรรม