สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ ประจำปี 2561
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ขอขอบคุณ คณะบริหารธุรกิจ มช.ที่มาใช้บริการห้องประชุม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ วันที่ 2 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุมทองกวาว อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.
ภาพกิจกรรม