สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และGuangxi University of Foreign Languages (GUFL) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และGuangxi University of Foreign Languages (GUFL) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อศึกษาดูงานด้านการจัดการการลงทุนกับต่างประเทศ
ณ ห้องประชุมบัวตอง ชั้น 1 อาคาร Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคาร ที่ 2 สิงหาคมพ.ศ. 2561
ภาพกิจกรรม