ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

การประชุมพนักงานพีซี ภาคการตลาดที่ 5 เหนือบน
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากบริษัท โมเดิร์นเทรด แมนเนจเม้นท์ จำกัด
ในการเป็นสถานที่จัดการประชุมพนักงานพีซี ภาคการตลาดที่ 5 เหนือบน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น1 Green Nimman CMU Residence ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม