ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่๕๒
สำนักบริการวิชาการ ได้รับเป็นสถานที่รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต เพื่อรับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่๕๒
ณ ห้องประชุมทองกวาว เมื่อวันที่ ๑๘-๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ภาพกิจกรรม