ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

อดีตรองเลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือนก.พ.พร้อมครอบครัวให้เกียรติมาใช้บริการห้องพัก
คุณชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ อดีตรองเลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือนก.พ.พร้อมครอบครัวให้เกียรติมาใช้บริการห้องพัก
ณ สำนักบริการวิชาการ และเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง 18-21 มกราคม 2561
ภาพกิจกรรม