สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ : UNISERV CMU THAILAND

ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2561 สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นสถานที่จัดประชุมวิชาการ เภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ
ประจำปี 2561 สถาณการณ์ปัจจุบันและทิศทางการศึกษาเภสัชศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 Green Nimman CMU Residence สำนักบริการวิชาการ มช.
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม