ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทักษะอาชีพการทำสบู่สมุนไพรจากวัสดุในท้องถิ่น
สำนักบริการวิชาการ มช.จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทักษะอาชีพการทำสบู่สมุนไพรจากวัสดุในท้องถิ่น สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนบนพื้นที่สูง
นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทน ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ และบุคลากรสำนักบริการวิชาการลงพื้นที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชน
โรงเรียนบ้านนากลาง หมู่2 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยและทักษะอาชีพการทำสบู่สมุนไพรจากวัสดุในท้องถิ่น
สำหรับผู้ปกครองและนักเรียน และบริจาคเงิน สิ่งของ อุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้าเรื่องนุ่งห่ม ฯลฯ ตามที่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ามาผ่านสำนักบริการวิชาการ
โครงการดังกล่าวมีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 150 คน บรรยากาศภายในงานมีกิจกรรมสันทนาการ สร้างรอยยิ้ม และเสียงหัวเราะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการได้เป็นอย่างดี

 

 ภาพกิจกรรม