ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

ธนาคารออมสินภาค8 ใช้สถานที่ในการเป็นสถานที่จัดสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างธนาคารออมสิน
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากธนาคารออมสินภาค 8 ในการเป็นสถานที่จัดสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นลูกจ้างธนาคารออมสิน
โดยมีจำนวนผู้เข้าทำการสอบ กว่า 200 คน เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น2
ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม