ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู
Green Nimman CMU Residence และสำนักบริการวิชาการ มช. ได้รับเกียรติจากกองบริหารงานบุคคล มช.
ในการเป็นสถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและพัฒนาการจัดการบริหารความเสี่ยงและการจัดทำแผนฉุกเฉิน/แผนฟื้นฟู
เมื่อวันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1 ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง และ Green Nimman CMU Residence ยินดีที่ให้บริการทุก ๆ ท่าน

 

 ภาพกิจกรรม