ภาพข่าว

ภาพข่าวกิจกรรมภาพข่าวกิจกรรม

สำนักบริการวิชาการถวายเทียนพรรษา ประจำปี๒๕๖๐
รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล เศรษฐบุตร รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร
เข้าถวายเทียนพรรษา ณ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
ภาพกิจกรรม